Home » Finansleksikon » S » Sjekk

Sjekk

Et dokument, avfattet i lovbestemte former, der sjekkustederen trekker et beløp på en banktilgodehavende med anmodning om betaling til en navngitt person.

Se Lov om chekker (sjekkloven) av 1932.

Reisesjekk