Home » Finansleksikon » S » Simpel kausjon

Simpel kausjon

En erklæring som en kausjonist undertegner som garanti for oppfyllelse av visse økonomiske forpliktelser for en annen person. Ved bruk av simpel kausjon må kreditor ved eventuelt mislighold først søke dekning hos skyldneren, før kreditor kan kreve noe fra kausjonisten.