Home » Finansleksikon » S » Sikringsobligasjon

Sikringsobligasjon

Sikringsobligasjon er et midlertidig pantedokument som tinglyses på en solgt eiendom. Pantedokumentet er ofte pålydende kjøpesum og inneholder som regel en urådighetserklæring. Dette hindrer selger i å oppta nye lån med pant i eiendommen. Megler kan da foreta oppgjør og utbetale overskudd til selger straks kjøper har innløst kjøpesum. Kommandittselskap Som regel komplementaren med mindre det er valgt styre, jf selskapsloven § 3-13. Stiftelser I utgangspunktet styret, jf stiftelsesloven § 5. Foreninger I utgangspunktet styret, ellers vil disposisjonsrett fremgå av vedtekter og lignende. Menighet i Den norske kirke Det samlede menighetsråd forplikter menigheten. Registrerte trossamfunn Retten til å disponere på vegne av trossamfunnet tilligger styret. Fylkesmannen utsteder attest med opplysning om hvem som er prest/forstander/styremedlemmer.