Home » Finansleksikon » S » Sikkerhetskrav

Sikkerhetskrav

Opsjonssentralens krav til sikkerhetsstillelse ved salg (utstedelse) av opsjoner, samt kjøp og salg av forwards og futures. Sikkerhetskravet kan oppfylles i form av aksjer, statsobligasjoner og kontanter. Kravet bergnes ved bruk av margin-beregningssystemet Oslo SPAN.