Home » Finansleksikon » S » Sikkerhet for lån (Norges Bank)

Sikkerhet for lån (Norges Bank)

Norges Bank yter lån til bankene mot pant i form av verdipapirer i forbindelse med gjennomføringen av pengepolitikken og betalingsoppgjørene. Reglene om sikkerhet for lån fastsetter hvilke verdipapirer Norges Bank aksepterer som pant.