Home » Finansleksikon » S » SICAV

SICAV

Societe d’Investissement A Capital Variable.

Et åpent kollektiv investeringsfond som oppnår sin verdi som følge av antall investorer. (desto mer investorer, desto mer kapital). Verdien av fondets investeringer er delt på antall utestående aksjer og en investor kan kreve sine aksjer hevet når tid som helst. Selv om dette skulle komme på en tid da andre investorer ville tape på hevingen.

SICAV formen for fond er mest vanlig i Europa.