Home » Finansleksikon » S » Sertifikatkapital

Sertifikatkapital

Ansvarlig lånekapital som lånegiver ikke kan kreve innfridd.