Home » Finansleksikon » S » Sentralbankgiro

Sentralbankgiro

Statens og bankenes tilgodehavende på folioinnskudd i sentralbanken.