Home » Finansleksikon » S » Sentralbank

Sentralbank

Bank kontrollert av staten. Dens virksomhet skal først ogfremst tjene generelle penge-, kreditt-, valutamessige formål. Den har monopol på seddelutstedelse. Sentralbanken er også en bank for forretningsbanker som har folioinnskudd i banken.