Sensitive produkter

Sensitive produkter er produkter som er av spesiell viktighet for et land. Spesielle regler i WTO gir medlemsland anledning til å beskytte slike produkter mot internasjonal konkurranse. I Norge er det først og fremst landbruksvarer som regnes som sensitive produkter.

Referanse: Regjeringen