Home » Finansleksikon » S » Selvskyldnerkausjon

Selvskyldnerkausjon

En erklæring om å innfri en gjeld ved forfall. En selvskyldnerkausjon undertegnes av en kausjonist, dvs. – en som garanterer for et lån for en annen. Hvis skylderen ikke oppfyller sin gjeldsforpliktelse til rett tid, kan kreditor kreve betaling fra kausjonisten med en gang.