Home » Finansleksikon » S » Selveierbolig

Selveierbolig

Dette er den tradisjonelle måten å eie bolig på i Norge. Selveierboliger er en samlebetegnelse på eneboliger, rekkehus, eierleiligheter, fritidseiendommer og gårdsbruk. Disse boligene kan som regel fritt selges, kjøpes, leies ut og belånes.

Hus

Selveierboligene er registrert som egen enhet i et offentlig register kalt grunnboken. Hver selveierbolig har et eget identitetsnummer angitt ved bl.a. gårdsnummer, bruksnummer og seksjonsnummer. Her vil det gå klart frem hvem som eier boligen (hjemmelsinnehaver), og hvilke rettigheter og heftelser som følger den (blant annet lån).