Home » Finansleksikon » S » Seigniorage

Seigniorage

Inntekten ved å ha enerett til å utstede sedler og mynt, tilsvarende forskjellen mellom pålydende verdi av sedlene og myntene og kostnaden for produksjon.