Home » Finansleksikon » S » Sedvanerett

Sedvanerett

Rettsregler oppstått ved sedvane (kutyme).