Home » Finansleksikon » S » SDR (Special Drawing Rights)

SDR (Special Drawing Rights)

Special Drawing Rights – spesielle trekkrettigheter er en internasjonal reservevaluta skapt av IMF i 1969. SDR er en kurv av valutaer bestående av amerikanske dollar (om lag 44 prosent), euro (34 prosent), japanske yen (11 prosent) og britiske pund (11 prosent). Semmensetningen av SDR vurderes hvert femte år. ISO-koden er XDR.