Home » Finansleksikon » S » Samvirkeselskap/ Andelslag (BA)

Samvirkeselskap/ Andelslag (BA)

Denne selskapsformen kan brukes når formålet er å fremme eiernes forbruksmessige eller yrkesmessige interesser eller å skaffe eierne arbeidsplasser.

Stiftelsen av selskapet skjer på et stiftelsesmøte hvor stifterne vedtar vedtekter og velger styre og revisor. For å få selskapet registrert som et BA, må det fremgå av vedtektene at deltakerne i tillegg til å eie selskapet også skal bruke selskapet; prinsippet om samhandling mellom eier og selskap. Utbytte skal fordeles i forhold til deltakernes bruk av selskapet (ikke i forhold til kapitalinnskuddet som i et aksjeselskap). Ved avstemninger har hver deltaker én stemme (mens hver aksje har én stemme i et aksjeselskap).