Home » Finansleksikon » S » Samvariasjon

Samvariasjon

To variablers tendens til å bevege seg i samme retning.