Home » Finansleksikon » S » Samfunnets kapitaldannelse

Samfunnets kapitaldannelse

Summen av: gull- og valutainnbetalinger fra utlandet, kapitalimport, avskrivninger fraproduksjonen, statens sparing, private husholdningers sparing – minus summen av: gull- og valutautbetalinger til utlandet, kapitaleksport, bruttoinvesteringer til produksjonen.