Samarbeidserklæring

Samarbeidserklæringer er et verktøy for å styrke økonomiske og handelsmessige relasjoner mellom land. En samarbeidserklæring legger rammer for handelsrelasjonene mellom land, men leder ikke nødvendigvis til forhandlinger om en handelsavtale. Det er heller ikke nødvendig at EFTA og et tredjeland inngår en samarbeidserklæring før det kan forhandles en handelsavtale.

Referanse: Regjeringen