Home » Finansleksikon » S » Særaldersgrense

Særaldersgrense

Sykepleiere og brannmenn er eksempler på yrker med særaldersgrense. Har du en særaldersgrense kan du gå av ved en bestemt alder før 67 år. Du kan også bruke den såkalte 85-års regelen, og gå av om medlemstiden din (i offentlige tjenestepensjonsordninger) og alderen din til sammen blir 85 år. Hvor tidlig du kan gå av avhenger av yrket og stillingen din.