Home » Finansleksikon » R » Risk management overlegg

Risk management overlegg

Administrering av en investors portefølje for å sikre en vektet risiko på den samlede porteføljen på tvers av aktivaklasser i forskjellige land.

En institusjonell investor som investerer i forskjellige aksjer, obligasjoner og valuta på tvers av landegrenser, vil i enkelte tilfeller se nytte av å engasjere en forvalter som overser risikoen på hele porteføljen. Denne engasjerer spesialister til å etterse individuelle porteføljer, mens oversikten over den samlede riskoen i porteføljen(e) ivaretas gjennom risk management overlegg.