Home » Finansleksikon » R » Risikoresultat

Risikoresultat

I forsikring: Resultat som følge av at dødelighet og uførhet i perioden avviker fra det som er forutsatt i premietariffen.