Home » Finansleksikon » R » Risikopremie livsforsikring

Risikopremie livsforsikring

Den delen av premien som skal dekke forsikringsutbetalinger i tilfelle dødsfall eller uførhet. Risikopremien justeres etter helse, kjønn og alder.