Home » Finansleksikon » R » Risikopremie

Risikopremie

Tilleggsavkastningen en investor forventer for å investere i et verdipapir med en viss risiko.