Home » Finansleksikon » R » Risikokostnad

Risikokostnad

Tillegget i kapitalkostnaden som skyldes at prosjektets kontantstrøm er usikker.