Home » Finansleksikon » R » Revaluering

Revaluering

En beslutning innenfor et fastkurssystem, om at sentralbanken skal innrette sine virkemidler (intervensjoner og rente) for å støtte en ny og sterkere kronekurs. Anta at vi hadde en fastkurs mot euroen og at basiskursen var satt til 8 kr. for en euro. Ved en revaluering reduseres denne basiskursen til for eksempel 7,50 kr. for euro.