Home » Finansleksikon » R » Resesjon

Resesjon

En resesjon er definert som to perioder på rad med nedgang i bruttonasjonalprodukt (BNP).