Home » Finansleksikon » R » Reperasjonsemisjon

Reperasjonsemisjon

En reparasjonsemisjon kan betegnes som en tilleggsemisjon, for slik å rette på manglende vilje til å delta i en rettet emisjon.

Eksempel:

REC ønsker å utstede en rettet emisjon til eksisterende aksjeeierer, for slik å komme sine bankeforbindelse i møte om å stille til rådghet ny kapital. I den rettede emisjonen, ønsker imidlertid ikke en av de største aksjonærene (Orkla) å bidra. Deremd vil ikke den rettede emisjonen kunne innbringe kapitalen bankene har satt som kriterie for å fornye tilliten til selskapet.

REC vil derfor måtte utstede en tilleggsemisjon (i tillegg til den rettede emisjonen), som de kaller reparasjonsemsisjon. Formålet er rett og slett å oppfylle kriteriene i den rettede emisjonen, slik at summen av innhentet kapital er lik det som opprinnelig var målet med den rettede emisjonen.