Home » Finansleksikon » R » Rentestruktur

Rentestruktur

De forskjellige rentesatsers forhold til hverandre med hensyn til innlån/ utlån og kortsiktige/ langsiktige fordringer.