Home » Finansleksikon » R » Rentesrente

Rentesrente

Renten beregnes basert på opprinnelig utlån/ investert kapital med tillegg av tidligere opptjente renter.