Home » Finansleksikon » R » Rentesats

Rentesats

En prosentsats av det kapitalbeløp som skal forrentes. Satsenoppgis pr. tidsenhet. Rentesats multiplisert med kapitalbeløp mulitplisert med tidsenhet gir rentebeløp. Se også markedsrente.