Home » Finansleksikon » R » Renterisiko

Renterisiko

Risikoen for at kursen på et verdipapir endres når renten stiger eller synker.