Home » Finansleksikon » R » Renteresultat

Renteresultat

I forsikring: Resultat som følge av at inntektene av finansielle eiendeler avviker fra det som er forutsatt i premietariffen.