Home » Finansleksikon » R » Renter

Renter

Godtgjørelse for bruk av kapital. Rente inkluderer også godtgjøelse for risiko forbundet med ytelse av lån. Renter baserer seg på forskjell i verdi mellom et nåtidsgode og et fremtidsgode. Rente kan være gradert, kalkulasjons-,langtids, korttids-, internrente.