Home » Finansleksikon » R » Renteopsjon

Renteopsjon

Rett, men ikke plikt, til å betale etter motta en bestemt rente over en bestemt periode. En såkalt cap sikrer låntagere med flytende rente mot renteoppgang, en såkalt floor sikrer innskytere mot fallende rente.