Home » Finansleksikon » R » Rentenetto

Rentenetto

Differansen mellom (brutto) renteinntekter og rentekostnader.