Home » Finansleksikon » R » Rentemargin

Rentemargin

Forskjellen mellom utlåns- og innlånsrente, dvs. hva en finansinstitusjon tar for å låne ut penger og hva den selv må betale sine innskytere. Rentemarginen gir uttrykk for en bruttofortjeneste.