Home » Finansleksikon » R » Rentekurve

Rentekurve

Graf som viser effektiv rente (yield) for ulik durasjon på obligasjoner. Også kalt Yield-kurve.