Home » Finansleksikon » R » Renteforvaltning

Renteforvaltning

Styring og oppfølging av en portefølje av rentebærende instrumenter.