Home » Finansleksikon » R » Renteforsikring

Renteforsikring

Individuell livsforsikring der livrente-/pensjonsbeløpet utbetales terminvis fra avtalt alder betinget av at forsikrede lever. En slik forsikring kan ha ektefelle-, barne- og uførepensjon knyttet til seg.