Home » Finansleksikon » R » Rentefond

Rentefond

Et fond som investerer i verdipapirer som gir rente. To undergrupper: penge-markedsfond, som investerer i papirer med rentebindingstid under ett år, og obligasjonsfond, som står fritt, når det gjelder rentebindingstid.