Home » Finansleksikon » R » Rente/ avkastning i livselskap

Rente/ avkastning i livselskap

Dersom pensjonsavtalen din (for eksempel en fripolise) har et garantert fremtidig pensjonsbeløp har den også innbakt en garantert minste rentesats, en rentegaranti. Det garanterte pensjonsbeløpet i avtalen er basert på at det skal tilføres denne garanterte renten hvert år i hele avtalens løpetid. Den garanterte renten ble fastsatt i pensjonsavtalen mellom din arbeidsgiver og forsikringsselskapet da avtalen ble etablert. Tidligere var den garanterte renten vanligvis 4%. Hvis fripolisen din stammer fra en slik avtale har du fortsatt en rentegaranti på 4%. Er avtalen av nyere dato kan den ha 3% rentegaranti, eller kanskje 2,75% rentegaranti. Rentegarantien sier noe om hvilken avkastning du minimum skal ha på fripolisen din. og denne vil altså være den samme uansett hvor du har fripolisen din til forvaltning. Men den kan godt bli høyere dersom selskapet plasserer pengene dine til en høyere avkastning. Derfor er det avkastningen utover rentegarantien som avgjør hvor det lønner seg å ha fripolisene samlet.