Home » Finansleksikon » R » Relativ volalitet

Relativ volalitet

Uttrykk for hvordan et fond samvarierer med en referanseindeks, ved standardavviket til differansen mellom fondets og referanseindeksens avkastning.