Home » Finansleksikon » R » Reinvesteringsrisiko

Reinvesteringsrisiko

Risikoen for at man ikke klarer å investere mottatt rente eller utbytte til samme avkastning som man har hatt.