Home » Finansleksikon » R » Regionalt nettverk

Regionalt nettverk

Norges Banks regionale nettverk ble etablert høsten 2002, og består av bedrifter, organisasjoner og kommuner i hele landet.Vi har flere gangeri åretsamtaler med ledere fra nærings- og samfunnslivet om den økonomiske utviklingen i deres bedrifter og næringer. Hovedformålet med det regionale nettverket er å få oppdatert informasjon om tilstanden i norsk økonomi.

Den informasjonen vi får fra det regionale nettverket vil, sammen med annen tilgjengelig informasjon om den økonomiske utviklingen, danne et grunnlag for Norges Banks prognoser i Pengepolitisk rapport.

Vi har delt Norge inn i sju regioner og har for seks av dem knyttet til oss regionale forskningsinstitutter som skal være ansvarlige for nettverket i de forskjellige regionene og gjennomføre kontaktmøter på vegne av Norges Bank. Informasjon fra det regionale nettverket blir presentert i egne vedlegg til Pengepolitisk rapport.