Home » Finansleksikon » R » Refinansiering

Refinansiering

Vil si at en bedrift diskonterer sine kundeveksler i en bank som igjen diskonterer dem i sentralbanken eller på pengemarkedet.