Home » Finansleksikon » R » Referanseindeks

Referanseindeks

Det valgte sammenligningsgrunnlaget for en portefølje av verdipapirer, når det gjelder avkastning og risiko.

Definisjon i henhold til Norges Bank

En referanseportefølje er en tenkt portefølje med en bestemt sammensetning av verdipapirer (obligasjonsindeks eller aksjeindeks) som en forvalter resultatmåles i forhold til. Referanseporteføljen representerer en nøytral investeringsstrategi.