Home » Finansleksikon » R » Referansebane

Referansebane

Norges Banks syn på utviklingen i norsk økonomi de nærmeste årene er sammenfattet i referansebanen i inflasjonsrapportene. Referansebanen blir utarbeidet med utgangspunkt i en makroøkonomisk modell, supplert med skjønnsmessige vurderinger. Referansebanen representerer den utviklingen Norges Bank vurderer å være den mest sannsynlige, gitt en rekke forutsetninger. I inflasjonsrapportene blir det i tillegg lagt vekt på å utarbeide alternative utviklingsbaner, med utgangspunkt i særlige usikre forutsetninger og spesielle risikoforhold.