Home » Finansleksikon » R » Reelt resultat

Reelt resultat

En resultatberegning som forsøker å ta hensyn til pengeverdiforandringene.