Home » Finansleksikon » R » Reassuranse

Reassuranse

Forsikringsuttrykk som brukes om at et forsikringsselskap sprer risikoen ved å overføre en del av en forsikring til et annet forsikringsselskap. Ved reassuranse deler selskapene både premieinntekter og forpliktelser. Kalles også gjenforsikring.